مامای همراه کیست؟

مامای همراه نیک بانو

هزینه مامای همراه

مامای همراه زایمان را انجام نمی دهد بلکه نقش همراه را دارد، چون از نظر علمی و روانی وجود کسی که زن باردار را بشناسد و زن باردار نیز به او اعتماد داشته باشد در کنار او در زمان بارداری و درد زایمان باعث ایجاد آرامش و کاهش درد و استرس می شود. یکی از خدمات مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیک بانو، معرفی مامای همراه به مادران عزیز است. مامای همراه با حمایت فیزیکی و روحی به مادر برای یک زایمان راحت و تسهیل شده کمک خواهد کرد. روش های خوشایندسازی زایمان را بکار برده و در تمام ساعات شبانه روز تا دو ساعت پس از زایمان در دسترس متقاضی خواهد بود.

بیمارستان های طرف قرارداد برای مامای همراه مرکز خدمات مامایی نیک بانو تمام بیمارستان های سطح شهر مشهد می باشد.

برای اطلاع از هزینه ماما همراه تماس بگیرید